Set za higieno ShoulderSink

Voda  /  Milo  /  Papirnata brisača  /  Koš